Visie

Gezond gewicht

Samen op gewicht wil op een verantwoorde manier helpen om af te vallen en op een gezond gewicht te komen. Dat kan voor volwassenen, kinderen en ook voor het hele gezin.

gezond gewicht bekijken op weegschaal

Statistisch gezien worden we niet alleen steeds ouder, maar ook steeds zwaarder. 57% van de Nederlanders heeft overgewicht, 12% heeft zelfs ernstig overgewicht (obesitas). Niet alleen bij volwassenen is er een stijging van het overgewicht, maar vooral ook bij jonge kinderen en pubers. Ongeveer 18% van de Nederlandse kinderen heeft overgewicht. Zaak dus om met z’n allen op een gezond gewicht te komen.

De meeste mensen lukt het wel om af te vallen, maar het gewicht komt er vaak op korte termijn weer aan. Een goede begeleiding kan dit voorkomen. Juist omdat de rol van voeding bij gezondheid en ziekte steeds meer wordt erkend is het des te belangrijker dat we gezond en volwaardig eten.

Leefstijladviezen

Mijn doel is om leefstijladviezen te geven aan mensen met gewichtsproblemen en ze in het afvalproces te begeleiden zodat ze op een gezond gewicht komen. Er zullen voedingsadviezen gegeven worden en behandelplannen opgesteld worden. De uitgangspunten ten aanzien van een gezonde voeding van het Voedingscentrum vormen de basis van de behandeling.

Het lastigst is het als jij bezig bent een gezonde levensstijl aan te leren, maar de rest van je naaste omgeving nog in het oude patroon blijft zitten. Mijn aanpak besteedt (indien gewenst) niet alleen aandacht aan jouw eetpatroon, maar ook de mensen in je omgeving worden geadviseerd. De mooiste variant is natuurlijk als de anderen meedoen: de voedingsadviezen zullen dan ook per geslacht en leeftijdsgroep verschillend zijn.

Afvallen en bewegen kunnen niet los van elkaar gezien worden. Zonder voldoende lichamelijke inspanning gaat op een gezond gewicht komen veel moeizamer en kan het zelfs helemaal tot stilstand komen. Ook hierin kan geadviseerd worden.

 


Ik ben Wendy Bieshaar, gediplomeerd Gewichtsconsulente en ervaringsdeskundige.

DSCN0872